дейност

Ключови думи, свързани с тази фирма

Газ и нефт - добив /  Железни и цветни руди /  Суровини за строителството /  Стомани /  Специални стомани / 

Допълнителна информация

Организация

  • Година на създаване
    1895
  • Основна дейност
    Търговец на едро

Пазари и зони на размяна

  • Зони на покупка
    Областно ниво  -  Национално ниво  -  Европейско ниво  -  Международно ниво