дейност

Ключови думи, свързани с тази фирма

Електричество - електроснабдителни съоръжения /  Агрегати за подаване на ток /  Трансформатори, токопреобразователи и токоизправители /  Електродвигатели и части /  Електрически генератори / 

Допълнителна информация

Организация

  • Основна дейност
    Разпространител Доставчик на услуги

Пазари и зони на размяна

  • Зони на покупка
    Областно ниво  -  Национално ниво  -  Европейско ниво  -  Международно ниво