дейност

Ключови думи, свързани с тази фирма

Медицинска хирургия - уреди и съоръжения /  Медицинска хирургия - интрументи /  Медицина и хирургия - артикули и принадлежности /  Информатика - микро-компютри /  Информатика - софтуер / 

Допълнителна информация

Организация

  • Основна дейност
    Производител Разпространител Доставчик на услуги

Пазари и зони на размяна

  • Зони на покупка
    Областно ниво  -  Национално ниво  -  Европейско ниво  -  Международно ниво