Машиностроене и индустрия - съоръжения

Химия, фармация - машини и техника